Ikerketa Lerroak

ALDAPA taldeak honako ikerketa lerroak jorratzen ditu:

Azalpena ematen duten gainbegiratutako ikasketa algoritmoak

Azalpena ematen duten gainbegiratutako ikasketa algoritmoak

Lerro honetan taldekideek sailkapen eraginkorraz gain egindako sailkapenaren azalpena eskatzen duten arazoak ebazteko ikasketa algoritmoak diseinatu eta lantzen dituzte. Horrez gain, klaseetako baten kasu-kopurua besteekiko oso desorekatua dagoen testuinguruak ikertzen dira. Ikasketa automatikoko paradigma gehienentzat arazo larria baita hau.

Ikasketa automatikoan oinarritutako portaeraren modelaketa

Ikasketa automatikoan oinarritutako portaeraren modelaketa

Adar honen hastapenak segurtasun informatikaren alorrean eman ziren; erabiltzaileen eta malware programen modelaketan hain zuzen ere. Azken urteetan aldiz, taldekideak web elkarrekintzaren modelaketarako ari dira aplikatzen portaeraren modelaketa automatikoan duten esperientzia (Web Mining, Adaptive Web, People with restrictions, Sheltered social network). Modelaketa hau testuinguru desberdinetan egin da dagoeneko, besteak beste, turismoan eta ezgaitasun kognitibo edo/eta fisikoak dituzten erabiltzaileengan. Azken boladan ikasketa automatikoan oinarritutako modelaketa teknikak aplikatzen ari gara eGovernment eta eServices testuinguruan.

Konputazio paraleloa

Lerro honetan taldekideek mota desberdinetako sistema paraloetan lan egiten dute (konputazio banatuko clusterrak, memoria konpartituko multiprozesadoreak, GPUak edo txartel grafikoak, etab.). Prestazio altuko konputazioa nagusiki fenomeno fisikoen simulazioan aplikatzen ari gara (elkarrekintza elektronikoa maila molekularrean, monte carlo zinetikoa, etab.)

Konputazio fisiologikoa

Konputazio fisiologikoa

Ikerkuntza lerro honen helburua seinale fisiologikoak (ECG, EEG, izerdia, etab.) automatikoki tratatzea da. Ikasketa automatikoko teknikak erabiliz, behar bereziak dituzten pertsonak laguntzeko ereduak sortzea (mugikortasunean laguntzea, ingurunean integratzea, gailuekin elkarrekintzan laguntzea, etab.) edo ezohizko egoera emozionalak (estresa, relax-a) detektatzea, adibidez, dira lerro honen aplikazio zuzenak.

Aurrekariak

Taldearen aktibitatea 90. hamarkadan hasi zen patroien erazagutzean eta optimizazioan ikerketa eginez. Sailkapen gainbegiratuko eta gainbegiratu gabeko sailkapeneko hainbat paradigma –neurona sare artifizialak, auzotasunean oinarritutako sailkatzaileak (kNN), sailkatzaile anitzak, multzokatze-teknikak edo clustering-a– aplikatu ziren testuinguru desberdinetan. Hala nola, sare elektrikoetan akatsen detekzioa, karaktereen errekonozimendu automatikoa, merkantzien banaketaren optimizazioa, iruzurra iragartzea, bezeroen fidelizazioa eta segurtasun informatikoa.